دوم دبیرستان

مجموعه نمونه سوالات امتحانات هماهنگ کشوری و داخلی مدارس سال دوم دبیرستان با پاسخ کاملا تشریحی

جزییات بیشتر


تومان 5,900

10 مقادیر 50 مقادیر
-15% -30%

مجموعه نمونه سوالات امتحانات هماهنگ کشوری و داخلی مدارس سال دوم دبیرستان با پاسخ کاملا تشریحی

 

آخرین بروزرسانی: 1393

این مجموعه شامل نمونه سوالات امتحانات هماهنگ کشوری و مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی می باشد. این مدارس عبارتند از:

عادی دولتی، نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، فرزانگان و غیر انتفاعی.

سوالات مربوط به 10 درس رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی در سال دوم دبیرستان در امتحانات دی، خرداد و شهریور می باشد.

 

این دروس عبارتند از:

رشته ریاضی فیزیک: دین و زندگی 2 - زبان فارسی 2 - ادبیات فارسی 2 - زبان انگلیسی 2 - جغرافی عمومی - آمار و مدلسازی - ریاضی 2 - شیمی 2 و آزمایشگاه - فیزیک 2 و آزمایشگاه - هندسه 1 - عربی 2


رشته علوم تجربی: دین و زندگی 2 - زبان فارسی 2 - ادبیات فارسی 2 - زبان انگلیسی 2 - جغرافی عمومی - زیست شناسی - ریاضی 2 - شیمی 2 و آزمایشگاه - فیزیک 2 و آزمایشگاه - هندسه 1 - عربی 2


رشته ادبیات و علوم انسانی: دین و زندگی 2 - زبان فارسی 2 - ادبیات فارسی 2 - زبان انگلیسی 2 - جغرافی عمومی - آمار و مدلسازی - عربی 2 - جامعه شناسی 1 - تاریخ و ادبیات ایران و جهان 1 - تاریخ ایران و جهان 1 - اقتصاد