2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲۷ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد ۱۵۱۸۴ ۳۹۵۷ منطقه ۱ پسر ۶۰۳۲
قوچان ۱۲۸۹۴ ۵۳۵۳ منطقه ۲ پسر ۵۵۵۳
ورامين ۱۴۲۷۷ ۵۹۲۲ منطقه ۲ پسر ۶۶۶۴
كاشمر ۱۹۴۱۵ ۷۸۹۱ منطقه ۲ دختر ۵۷۱۰
شاهرود ۳۰۱۸۰ ۱۲۰۹۱ منطقه ۲ دختر ۵۴۵۶
گرمسار ۳۳۱۷۵ ۱۳۳۱۹ منطقه ۲ پسر ۵۴۹۶
گرگان ۳۴۸۵۹ ۱۳۹۷۶ منطقه ۲ دختر ۵۴۹۳
دزفول ۳۵۹۷۳ ۱۴۳۸۲ منطقه ۲ پسر ۵۵۵۷
شاهرود ۴۳۹۷۸ ۱۷۳۷۲ منطقه ۲ پسر ۶۴۵۳
سمنان ۴۵۵۷۷ ۱۸۰۰۳ منطقه ۲ دختر ۵۴۲۷
سمنان ۴۸۵۴۱ ۱۹۱۲۸ منطقه ۲ دختر ۵۰۷۰
شاهرود ۴۹۷۵۹ ۱۹۶۰۷ منطقه ۲ دختر ۴۷۹۴
سمنان ۵۰۷۱۲ ۱۹۹۹۳ منطقه ۲ پسر ۴۹۴۲
شاهرود ۷۳۹۶۳ ۱۸۶۵۸ منطقه ۳ دختر ۴۷۵۳

مشاهده برچسب ها

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-سال ۱۳۹۶

۲۷ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد ۱۷۹۵۳ ۴۶۵۴ منطقه ۱ دختر ۵۴۳۰
بيرجند ۱۰۴۳۲ ۴۳۴۱ منطقه ۲ دختر ۵۹۹۲
بيرجند ۱۶۳۸۰ ۶۷۲۹ منطقه ۲ پسر ۶۱۱۸
كاشمر ۲۰۱۴۸ ۸۱۸۷ منطقه ۲ دختر ۵۹۹۳
خواف ۱۱۲۴۳ ۱۸۸۳ منطقه ۳ دختر ۵۴۶۱
تايباد ۲۲۰۴۳ ۴۲۶۹ منطقه ۳ دختر ۵۸۸۱

برای مشاهده تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کلیک کنید

برای مشاهده تراز و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کلیک کنید

مشاهده برچسب ها

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۷ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان ۹۸۱۸ ۲۶۶۸ منطقه ۱ دختر ۵۹۸۷
اصفهان ۱۲۳۳۵ ۳۲۷۵ منطقه ۱ پسر ۶۱۷۱
اصفهان ۱۲۹۸۵ ۳۴۲۰ منطقه ۱ دختر ۵۸۱۶
شهرضا ۱۰۶۵۰ ۴۴۲۰ منطقه ۲ دختر ۶۰۴۳
باغ بهادران ۱۱۹۶۸ ۴۹۹۰ منطقه ۲ پسر ۶۱۸۸
يزد ۱۲۵۳۵ ۵۱۹۹ منطقه ۲ پسر ۶۰۸۲
شاهين شهر ۱۲۸۰۲ ۵۳۱۶ منطقه ۲ دختر ۶۰۷۴
شهرضا ۱۵۰۸۲ ۶۲۳۰ منطقه ۲ دختر ۵۹۵۴
چادگان ۱۴۷۲۸ ۲۵۸۷ منطقه ۳ پسر ۵۷۱۹

مشاهده برچسب ها

تست و پرسشنامه اختلال نعوظ در مردان – مشاوره آنلاین ۲ قدم

۲۷ تیر ۱۳۹۷

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

پرسشنامه اختلال نعوظ در مردان به شما کمک می کند تا خیلی سریع میزان کژکاری و اختلال نعوظی را تشخیص بدهید. فقط کافیست که به پنج سوال این خودآزمون برای تشخیص میزان شدت و ضعف اختلال نعوظی پاسخ دهید.

اگر می خواهید مفصل درباره این اختلال جنسی بدانید می توانید مطلب اختلال نعوظ در مردان و راههای درمانش را بخوانید.

 

تست و پرسشنامه اختلال نعوظ در مردان

تست و پرسشنامه اختلال نعوظ در مردان

پرسشنامه ۵ سوالی شاخص بین المللی اختلال نعوظ

mehcom.com

A– میزان اطمینان شما به خود، نسبت به توانایی انجام و تداوم نعوظ چقدر است؟

۱- خیلی کم/ ۲- کم/ ۳- متوسط/ ۴- زیاد/ ۵- خیلی زیاد

B- وقتی با تحریک جنسی نعوظ پیدا میکنید آیا نعوظ قوام کافی برای انجام آمیزش دارد؟

۱- هرگز یا اغلب هرگز/ ۲- موارد کمی( کمتراز نیمی از موارد)/ ۳- گاهی اوقات( حدود نیمی از موارد)/۴- اکثراوقات( بیش از نیمی از موارد)/ ۵- همیشه یا اغلب همیشه

C- در خلال آمیزش، آیا می توانید نعوظ خود را بعد شروع آمیزش حفظ کنید؟

۱- هرگز یا اغلب هرگز/ ۲- موارد کمی( کمتر از نیمی از موارد)/ ۳- گاهی اوقات( حدود نیمی از موارد)/۴- اکثراوقات( بیش از نیمی از موارد)/ ۵- همیشه یا اغلب همیشه

D- در خلال آمیزش، آیا حفظ نعوظ جهت انجام کامل آمیزش، برای شما دشوار است؟

۱-بسیار دشوار/ ۲- خیلی دشوار/ ۳- دشوار/۴- مختصری دشوار/ ۵- دشوار نیست

E- وقتی جهت آمیزش جنسی تلاش میکنید، آیا رضایت کافی دارید؟

۱-هرگز یا اغلب هرگز/ ۲- موارد کمی( کمتر از نیمی از موارد)/ ۳- گاهی اوقات( حدود نیمی از موارد)/۴- اکثراوقات( بیش از نیمی از موارد)/ ۵- همیشه یا اغلب همیشه

mehcom.com

نمره بندی پرسشنامه اختلال نعوظ در مردان

۵-۷ شدید

۸-۱۱ متوسط

۱۲-۱۶ خفیف تا متوسط

۱۷-۲۱ خفیف

 


Post Views:
۱۸

استخدام نیروی کار برای سایت 2 قدم

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۲۷ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران ۱۱۱۲۸ ۲۹۸۸ منطقه ۱ پسر ۶۳۳۱
اصفهان ۱۷۸۶۰ ۴۶۲۶ منطقه ۱ دختر ۵۷۱۸
تهران ۱۹۴۵۳ ۴۹۸۴ منطقه ۱ دختر ۶۰۵۱
شهرضا ۱۱۴۰۳ ۴۷۵۳ منطقه ۲ پسر ۵۸۴۵
شاهين شهر ۱۵۷۲۵ ۶۴۸۹ منطقه ۲ پسر ۶۱۷۰
كاشان ۱۶۷۵۴ ۶۸۶۵ منطقه ۲ پسر ۶۲۳۴
كاشان ۱۷۲۸۱ ۷۰۸۴ منطقه ۲ پسر ۵۶۱۳
شهرضا ۱۷۹۷۲ ۷۳۴۸ منطقه ۲ پسر ۵۷۶۲
شهرضا ۱۸۱۰۲ ۷۳۹۵ منطقه ۲ دختر ۵۷۷۷
گلپايگان ۲۲۳۱۶ ۹۰۲۱ منطقه ۲ پسر ۵۸۳۹
كرج ۲۴۶۸۶ ۹۹۲۵ منطقه ۲ پسر ۶۲۲۸
سميرم ۱۸۹۸۷ ۳۵۳۶ منطقه ۳ پسر ۴۷۹۱
تيران ۲۴۷۸۶ ۴۹۲۷ منطقه ۳ دختر ۵۲۹۵
ابركوه ۳۵۰۶۲ ۷۴۲۶ منطقه ۳ دختر ۵۵۸۱

مشاهده برچسب ها

اختلال نعوظ در مردان -Impotence- و راههای درمانش چیست – مشاوره آنلاین ۲ قدم

۲۷ تیر ۱۳۹۷

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

اختلال نعوظ در مردان شایعترین اختلال جنسی مردان بالای ۴۰ سال می باشد . نوع اکتسابی این اختلال جنسی در ۱۰ تا ۲۰ درصد مردان گزارش شده است که البته با افزایش سن بیشتر هم می شود اما جالبترین نکته در زمینه اختلال نعوظ در مردان این است که در سراسر دنیا ۹۰ درصد آقایانی که به این مشکل جنسی مبتلا هستند از درمان مناسب بی بهره هستند.

اختلال نعوظ در مردان -Impotence-

اختلال نعوظ در مردان -Impotence-

اختلال نعوظ در مردان چیست ؟

اختلال نعوظی مرد یا اختلال کنشی نعوظی-dysfunction erectile- یا ناتوانی – impotence – نیز خوانده می شود.dysfunctionerectile در ناتوانی سراسر عمر مرد هرگز نعوظ کافی برای دخول در مهبل نداشته است . در ناتوانی اکتسابی مرد زمانی دخول موفق داشته است اما بعد دچار ناتوانی گردیده است.در ناتوانی موقعیتی- مرد در موارد خاص قادر به رابطه جنسی بوده و در موارد دیگر ناتوان است. مثلا ممکن است مردی در رابطه اش با روسپی کاملا موفق بوده اما در مقابل زن خود دچار ناتوانی باشد.

ناتوانی اکتسابی در ۱۰ تا ۲۰ درصد تمام مردها گزارش شده است . فروید آن را شکایت شایعی در بیماران خود اعلام نمود . بیش از ۵۰ درصد مردهایی که برای درمان اختلالات جنسی مراجعه می کنند شکایت مهم شان ناتوانی است. ناتوانی سراسر عمر اختلال نادری است و در کمتر از ۱ درصد مردهای زیر ۳۵ سال مشاهده می شود.اما میزان بروز با سن بالا می رود. در ۸ درصد جمعیت جوان گزارش شده است.

کینسی-Kinsey- گزارش نمود که ۷۵ درصدمردها در ۸۰ سالگی دچار ناتوانی هستند.

مسترز و جانسون ترس از ناتوانی را در تمام مردهای بالای ۴۰ سال گزارش نموده اند.که به عقیده محققین انعکاسی از ترس از- فقدان قدرت مردانگی با پیشرفت سن است.

با این وجود ناتوانی پدیده ای نیست که لزوما با بالا رفتن سن رابطه داشته باشد – فراهم بودن شریک جنسی با دوام توانایی جنسی رابطه دارد بطوریکه سابقه فعالیت جنسی ثابت وبا فقدان بیماری عروقی همراه باشد. علت ناتوانی جنسی ممکن است عضوی یا روانی و یا ترکیبی از هر دو باشد. اما در جوان ها و میانسال ها علت غالبا روان شناختی است.

پیشنهاد مطالعه : سردرد پس از عمل جنسی – دلائل و راهکارهای درمان

گرفتن سابقه خوب در تعیین علت ناتوانی اولیه اهمیت اساسی دارد.

اگر مردی اظهار می کند که گاه گاهی بدون هدف مقاربت نعوظ پیدا می کند و یا نعوظ های صبحگاهی دارد – یا با استمناء و یا با یاران غیر معمول جنسی نعوظ کامل پیدا می کند – می توان علل عضوی را در مورد ناتوانی او قابل اغماض تلقی نموده و از انجام روش های تشخیصی پرهزینه خودداری نمود.

اختلال نعوظی مرد که از اختلال طبی عمومی یا مواد فارماکولوژیک ناشی شده است به طور کامل مورد بحث قرار خواهد گرفت .

رابطه مستمر ناتوانی ممکن است بازتاب مشکلات بین فردی باشد به خصوص اگر مرد نتواند نیازها یا خشم خود را به طریقی مستقیم و سازنده ابراز نماید. به علاوه دوره های ناتوانی جنسی ماهیت تقویت کننده دارند و مرد هر بار قبل از تماس جنسی دچار اضطراب فزاینده می گردد.

اختلال نعوظ در مردان بر اساس راهنمای آماری تشخیص اختلالات (DSM5)

اختلال نعوظ در مردان ، اختلال نعوظی مرد ، کژکاری نعوظی و نیز ناتوانی جنسی Impotence هم نامیده می شود.

اختلال نعوظ در مردان به عدم دستیابی به نعوظ یا حفظ آن به شکل همیشگی یا تکرار شونده اطلاق می شود به نحوی که مانع شروع یا تکمیل یک نزدیکی باشد. این اختلال شکایت اصلی بیش از ۵۰% مردانی است که بدلیل کژکاری جنسی تحت درمان قرار میگیرند و شایعترین اختلال جنسی مردان بالای ۴۰ سال می باشد.

اختلال نعوظی در سراسر عمر نادر است ولی نوع اکتسابی در ۱۰ تا ۲۰ درصد مردان گزارش شده است و میزان بروز آن با افزایش سن زیاد می شود طوریکه حدود ۷۵% همه مردان در ۸۰ سالگی اختلال نعوظ دارند ولی این اختلال در همه مردان مسن دیده نمیشود و دسترسی به یک شریک جنسی، سابقه فعالیت جنسی مستمر و فقدان بیماری عروقی با تداوم توانایی جنسی مرد در سنین بالا ارتباط دارد. در مجموع در دنیا فقط ۱۰% مردان مبتلا به این اختلال درمان مناسب دریافت می کنند.

ملاک های تشخیصی اختلال نعوظ در مردان براساس DSM5

معیار A تشخیص اختلال نعوظ در مردان

حداقل یکی از نشانه های زیر باید در تقریبا تمام فرصت های فعالیت جنسی (تقریبا ۷۵ تا ۱۰۰ درصد) تجربه شده باشد (در زمینه های موقعیتی مشخص، یا اگر فراگیر باشد، در تمام زمینه ها، فعالیت جنسی باید دونفره باشد و خودارضایی نباشد ، خود فرد نباید تمایل داشته باشد انزال به تاخیر بیفتد).
١. مشکل محسوس در رسیدن به نعوظ هنگام فعالیت جنسی.
٢. مشکل محسوس در حفظ کردن نعوظ تا اتمام فعالیت جنسی
٣. کاهش محسوس در سفتی نعوظی

معیار B تشخیص اختلال نعوظ در مردان

نشانه های ملاک a حداقل به مدت تقریبا ۶ ماه ادامه داشته اند.

معیار C تشخیص اختلال نعوظ در مردان

نشانه های ملاک a موجب ناراحتی قابل ملاحظه بالینی در فرد می شوند.

معیار D تشخیص اختلال نعوظ در مردان

این کژکاری جنسی با اختلال روانی غیر جنسی یا به عنوان پیامد ناراحتی شدید رابطه یا عوامل استرس زای مهم دیگر بهتر توجیه نمی شود و ناشی از تأثیرات مواد / دارو یا بیماری جسمانی دیگر نیست.

▪مشخص کنید آیا اختلال نعوظ :

▫دائمی: این اختلال از زمانی که فرد از لحاظ جنسی فعال شده وجود داشته است.
▫اکتسابی: این اختلال بعد از یک دوره عملکرد جنسی نسبتا عادی شروع شده است.

▪مشخص کنید آیا اختلال نعوظ :

▫فراگیر: به انواع خاصی از تحریک، موقعیت ها، یا همسران محدود نمی شود.
▫موقعیتی: فقط در رابطه با انواع خاص تحریک، موقعیت ها، یا همسران روی می دهد.

▪شدت کنونی اختلال نعوظ را مشخص کنید:

▫خفیف: شواهدی از ناراحتی خفیف در رابطه با نشانهای ملاک a.
▫متوسط: شواهدی از ناراحتی متوسط در رابطه با نشانه های ملاک a.
▫شدید: شواهدی از ناراحتی شدید یا خیلی شدید در رابطه با نشانه های ملاک a.

mehcom.com

ملاک های تشخیصی اختلال نعوظ در مردان بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی این اختلال را نقص پاسخ تناسلی Failure Genital Response نامیده است و ملاک های تشخیصی ذیل را دارد:

۱A- در مردان وقتی برای نزدیکی کوشش می شود نعوظ لازم برای عمل مقاربت ایجاد نمی شود و کژکاری یکی از اشکال زیر را به خود میگیرد:

. در اوایل عشق بازی نعوظ ایجاد می شود ولی هنگام آغاز مقاربت از بین میرود یا کاهش می یابد.

. نعوظ ایجاد می شود ولی فقط در مواقعی که مقاربت مد نظر نیست.

. نعوظ نسبی که برای مقاربت کافی نیست ایجاد می شود ولی نعوظ کامل وجود ندارد.

. تورم اندام تناسلی (بزرگ و راست شدن) به هیچ وجه ایجاد نمی شود.

۱B- در زنان ( انجمن روانپزشکی آمریکا این قسمت را اختلال انگیختگی جنسی زن نامگذاری کرده است) نقص در پاسخ تناسلی که به صورت نقایصی در لیزشدگی مهبل است و کژکاری یکی از اشکال زیر را به خود میگیرد:

. لیزشدگی کلی در هیچ شرایطی ایجاد نمی شود.

. ممکن است در ابتدا لیزشدگی ایجاد شود ولی آنقدر دوام نمی یابد که امکان دخول را بدهد.

. موقعیتی: لیزشدگی فقط در برخی موقعیت ها ایجاد می شود( شریک جنسی خاص یا حین خود ارضایی یا وقتی قصد مقاربت مهبلی در کار نیست).

۲-ملاک های کلی کژکاری جنسی وجود داشته باشد:

– فرد قادر نیست در رابطه جنسی دلخواهش شرکت کند.

– کژکاری مکرر رخ می دهد ولی ممکن است در مواقعی وجود نداشته باشد.

– کژکاری حداقل ۶ ماه طول کشیده باشد.mehcom.com

– کژکاری را نمیتوان به سایر اختلالات روانی یا جسمانی یا دارویی نسبت داد.

پیشنهاد مطالعه : زودانزالی چیست ؟ تشخیص و درمان براساس معیارهای علمی

اختلال نعوظ در مرد

اختلال نعوظ در مرد

علل اختلال نعوظ

اختلال نعوظ در مرد ممکن است در نتیجه علل ارگانیک (مثل عروقی، نورولوژیک، هورمونی، آناتومیک، دارویی) علل فیزیولوژیک یا علل روانشناختی یا ترکیبی از آنها باشد. ولی در مردان جوان و میانسال معمولا ریشه روانشناختی دارد. یک پاسخ طبیعی نعوظ جنسی از تعامل بین ناقلین عصبی (نوروترانسمیترها)، مواد زیستی ـ شیمیایی و پاسخ‌های عضلات صاف جدار عروق ناشی از تحریک نورون‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک حاصل می‌شود و باعث تحریک فیزیولوژیک اندام تناسلی و احساس مطلوب جنسی می‌شود.

نعوظ آلت تناسلی حاصل ترکیب پاسخ‌های عضلات صاف عروق پنیس و انتقال عصبی است که با افزایش جریان خون شریانی و ارتباط بین سینوزوییدها و سلول‌های عضله صاف زیرین به حداکثر می‌رسد. اکسید نیتریک که به وسیله نورون‌های پاراسمپاتیکی غیرآدرنرژیکی و غیرکولینرژیکی و سلول‌های اندوتلیوم ساخته می‌شود، منجر به شل‌شدن سلول‌های عضله صاف می‌شود. این فرآیند منجر به مسدودکردن بازگشت وریدی از طریق فشار غیرفعال بر وریدچه ‌های زیر تونیکا می‌شود .متعاقب این مجموعه فرآیند بازگشت وریدی نیز مسدود شده و نعوظ رخ میدهد.

به زبان ساده عامل ایجاد نعوظ پمپ شدن شدید خون به درون اجسام غاری اندام و ممانعت از خروج آن توسط بسته شدن مسیر سیاهرگ ها میباشد. بنابراین در دو حالت کلی اختلال نعوظ ایجاد میشود:

۱) کاهش یا قطع جریان سرخرگی که در آن خون به خوبی وارد اندام نمی شود.
۲) بسته نشدن مسیرهای سیاهرگی و نشت خون وارد شده به اندام به خارج.

در سال‌های گذشته بیماری‌های اعصاب و روان، علت ۹۰ درصد از انواع ناتوانایی‌های جنسی به شمار می‌رفت. این در حالی است که امروزه تحقیقات نشان می‌دهد که بیماری‌های عضوی( بویژه دیابت مزمن درمان نشده یا نامناسب درمان شده) تا بیش از ۵۰ درصد، زمینه ساز بروز ناتوانی جنسی هستند و بیماری‌های اعصاب و روان تنها در حدود ۴۰ درصد در این زمینه تاثیر می‌گذارند.

شاخص های آماری نشان می دهد که در حدود ۵۰% مردان مبتلا به اختلال نعوظی یک علت عضوی برای اختلال وجود دارد و در این حالت بر اساس طبقه بندی انجمن روانپزشکی آمریکا ، کژکاری جنسی ناشی از بیماری طبی عمومی با کد اختلال نعوظی مرد ناشی از بیماری طبی عمومی نامگذاری می شود. این بیماریهای مسبب بسیار زیاد هستند و در این قسمت فقط تعدادی نام برده می شود:

بیماریهای عفونی انگلی مثل اریون/ بیماریهای قلبی مثل نارسایی قلب/ چربی خون بال بویژه LDL بالا/بیمارهای کلیوی مثل هیدروسل و واریکوسل/ بیماریهای ریوی مثل نارسایی تنفسی/ بیماری های زنتیک مثل ناهنجاری های عروقی و ساختمانی/ سوتغذیه مثل کمبود ویتامین هایا چاقی/ بیماریهای غدد مثل دیابت یا ژنیکوماستی یا هیپوگنادیسم/ بیماری های عصبی مثل تشنج و ام اس/ اعمال جراحی مثل برداشتن پروستات پرتو درمانی/نشت وریدی اندام تناسلی/اختلال عروقی و ساختمانی و عصب دهی اندام/ شکستگی لگن/ هر بیماری سیستمیک شدید یا ناتوان کننده و ….

همچنین دارو ها و مواد زیادی میتواند مسبب اختلال نعوظ گردد و در این حالت بر اساس طبقه بندی انجمن روانپزشکی آمریکا، کژکاری جنسی ناشی از مواد با نوع اختلال ارگاسم نامگذاری می شود.تعداد داروها و مواد بسیار زیاد است و فقط تعدادی نام برده می شود:

داروهای ضد افسردگی مثل فلوکستین و سه حلقه ای ها مثل آمی تریپتیلین/ضد روانپریشی مثل کلروپرومازین/تنظیم کننده خلق مثل لیتیوم/مقلد های سمپاتیک مثل ریتالین در دراز مدت/ آلفا و بتا بلوکرها مثل ایندرال/ آنتی کلینرژیک ها مثل بی پریدین/آنتی هیستامین ها مثل دیفن هیدرامین/ خواب اورها مثل دیازپام/مهار کننده های مونوآمین اکسیداز مثل ترانیل سیپرومین/ ضد فشار خون مثل هیدروکلروتیازید/ ضد چربی مثل کلوفیبرات/ استروژن و آنتی آندروژن ها مثل سیپروترون/ اینترفرون ها /مواد مثل الکل و سیگار و مواد مخدر/ سرب و سموم آفات نباتی و ………

سیگار و چاقی خطر اختلال نعوظ را دو برابر و دیابت سه برابر افزایش میدهد. همچنین بیش از ۶۵% بیماران دچار آترواسکلروز شریان کرونر دچار اختلال نعوظ هستند.

عوامل روانشناختی دخیل در اختلال نیز بسیار هستند و فقط تعدادی نام برده می شوند:

سوپرایگو سختگیر و کیفر دهنده/ ناتوانی برای اعتماد/احساس بی کفایتی یا نامطلوب بودن به عنوان شریک جنسی/بازتاب مشکلات بین فردی/ بدلیل ترس ، اضطراب ، خشم یا مهارهای اخلاقی/ عقده مادونا- پوتانا( مرد نمیتواند احساس محبت به یک زن را با میل جنسی نسبت به او وفق دهد و با این احساسات متعارض فقط قادرند با زن هایی آمیزش جنسی موفق داشته باشند که آنها را پست تر می پندارند) /یکنواختی و سرد شدن رابطه جنسی / مشکل در جهت گیری جنسی نسبت به جنس موافق یا مخالف و ….

تشخیص اختلال نعوظ از نظر عضوی یا روانشناختی بودن

پرسشنامه ۵ سوالی شاخص بین المللی اختلال نعوظ، میتواند شدت اختلال را با برآورد کلی صحیح معلوم نماید:

 

تست و پرسشنامه اختلال نعوظ مردان

نحوه درمان اختلال نعوظ در مردان

گرفنن شرح حال خوب و معاینه فیزیکی در تعیین علت اختلال نعوظ اهمیت اساسی دارد و جهت رسیدن به تشخیص در اغلب موارد کفایت میکند.

– اگر مردی اظهار کند که گاهگاهی بدون هدف مقاربت و به صورت خوبه خودی نعوظ پیدا میکند/ یا نعوظ صبحگاهی دارد/ یا با خودارضایی یا شریکهای جنسی غیر معمول نعوظ کامل پیدا میکند میتوان از علل عضوی اختلال صرف نظر و از روش های تشخیصی گران قیمت خودداری کرد.

– اگر اختلال پس از دارو درمانی یا افزایش میزان دارو ایجاد شود/ با قطع دارو برطرف شود/ هیچ عامل غیردارویی آشکار تسریع کننده ای وجود نداشته باشد/ اختلال مختص موقعیت یا شریک جنسی خاص نیست/ اختلال سراسر عمر یا عود کننده نیست/ میتوان اختلال را ناشی از دارو دانست و از انجام روش های تشخیصی گران قیمت خودداری کرد.

– همچنین زمان شروع اختلال کارکرد نعوظ باید تعیین شود؛ سیر آرام و پیشرونده مطرح‌کننده یک علت عضوی است در حالی که شروع ناگهانی اختلال کارکرد کامل نعوظ درصورت عدم وجود تروما ( آسیب ) یا علل مشخص دیگر احتمالا مطرح‌کننده یک علت اجتماعی یا روان‌شناختی است.

روش های تشخیصی غیر تهاجمی

– بررسی گلوکز و چربی خون/ آزمون عملکرد کبد و تیرویید/ سنجش هورمون های پلاسما بویژه تستسترون آزاد/ تعیین میزان پرولاکتین و LH وFSH/ بررسی های سلول سنجی

– سونوگرافی داپلر به منظور اندازه گیری جریان خون شریان پوندال داخلی/ پله تیسموگرافی پنیس برای سنجش فشار خون اندام تناسلی/ بررسی تورم شبانه اندام/ بررسی تورم اندام به کمک نوار مدرج

– معاینه نبض های محیطی برای بررسی نشانه های بیماری های عروقی واندازه گیری فشار خون

– ارزیابی سالم بودن مسیر عصبی ساکروم( معاینه انگشتی مقعد و بررسی تون اسفنکتر مقعد/ انقباض عضله بولبوکاورنوس پرینه پس از فشار بر سر اندام تناسلی)

– معاینه از لحاظ صفات ثانویه جنسی مثل ریش و سبیل

– سونوگرافی پروستات مخصوصا در افراد بالای ۵۰ سال

– MRI مغز بویژه تمرکز بر روی هیپوفیز

Rigi Scan که در این روش بیمار به مدت یک و یا دوشب کاملاً تحت نظر گرفته شده و با بستن وسیله ای به عضو جنسی فرد وقوع نعوظ شبانه را ثبت می کنند که اگر اتفاق بیافتد ناتوانی جنسی بیشتر منشاء روحی دارد.

روش های تشخیصی تهاجمی

سونوگرافی داپلر رنگی با تزریق پاپاورین می باشد که در اینجا ابتدا آمپول پاپاورین با سرنگ ظریف و باریک انسولین به اندام تناسلی تزریق می شود که این امر باعث افزایش جریان خون به اندام و ایجاد نعوظ می شود. به وسیله این تست سالم بودن و یا اختلال در عملکرد عروقی اندام تناسلی مشخص می گردد. به عنوان مثال اگر نشت وریدی به علت خرابی دریچه های لانه کبوتری ورید ها علت ناتوانی جنسی مرد باشد بلافاصله بعد از تزریق و ایجاد نعوظ سفتی اندام تدریجاً از بین می رود.

آرتریوگرافی پنیس/ کاورنوگرافی انفوزیونی/ پنوگرافی گزنون رادیواکتیو(فقط برای بیمارانی بکار میرود که نامزد جراحی ترمیم عروق هستند). mehcom.com

انجمن ارولوژی آمریکا و سازمان جهانی بهداشت حداقل آزمون‌های تشخیصی را در مردان جهت اختلال نعوظ توصیه می‌کنند. این آزمون‌ها شامل اندازه‌گیری سطح گلوکز ناشتا، پروفایل چربی، اندازه‌گیری هورمون محرک تیرویید و سطح تستوسترون تام صبحگاهی می‌باشد. آزمون‌های تشخیصی بیشتر و ارزیابی ارولوژیک باید در بیمارانی انجام شود که دچار عود پس از درمان استاندارد اختلال نعوظ شده‌اند.

mehcom.com

درمان اختلال نعوظ در مردان

۱- بهبود سبک زندگی خط اول درمان است.

غذای مناسب/ کاهش استرس/کاهش وزن/ دوری از مصرف سیگار و الکل و مواد/ عدم مصرف خودسرانه دارو/ ورزش شامل پیاده روی سریع و شنا که ۲۰۰ کالری انرژی در روزمصرف کند( ورزش های سنگین که بیش ار ۸۵۰ کالری ( معادل ۲ ساعت ورزش سنگین) مصرف انرژی لازم است نتایج معکوس خواهد داشت)/ انجام مشاوره و درمان های رفتاری و شناختی

۲- قدم بعدی، داروهای خوراکی هستند.

—-مهار کننده های فسفودی استراز نوع ۵ ( PDE-5) مثل سیلدنافیل ( ویاگرا) و تادالافیل ( سیالیس) در اختلال نعوظ داروی خط اول محسوب میشوند.مکانیسم اثر آنها به این قرار است:

سیلدنافیل/تادالافیل+ تحریک جنسی…….> تقویت اکسید نیتریک…> فعال کردن آنزیم گوانیلات سیکلاز…..> افزایش گوانوزین مونوفسفات حلقوی .cGMP ..> شلی عضلات صاف…> افزایش جریان خون به اجسام کاورنوس اندام تناسلی….> تقویت نعوظ

عوارض دارویی درمانهای اختلال نعوظ در مردان

عوارض جانبی شامل سردرد، فلاشینگ یا گرگرفتگی، سوءهاضمه، رینیت و اختلال دید خفیف و گذرا است. شایع‌ترین عارضه جانبی گزارش شده سردرد است که در حدود ۱۰ %از بیماران دیده می‌شود.

– بعضی بیماران ممکن است با مصرف سیلدنافیل دچار عوارض جانبی مرتبط با گشادشدن عروق در بافت‌هایی غیر از پنیس مثل شبکیه چشم ، دچار اختلال دید «دید مات آبی رنگ» یا Cianopsia شوند( ناشی از اثرات مهارکننده‌های فسفودی استراز نوع ۵ بر فسفودی استراز نوع ۶ در شبکیه) ، که البته اختلال دید گذرا است و به نظر نمی‌رسد که خطرناک باشد.

mehcom.com
– عارضه جدی‌تر که ممکن است توسط مهارکننده‌های فسفودی استراز نوع ۵ ایجاد شود عبارت است از نوروپاتی اپتیک قدامی ایسکمیک غیرشریانی که بصورت تغییرات در حدت بینایی بروز می کند؛اگر این تغییرات ایجاد شد، بیماران باید به چشم‌پزشک مراجعه کنند چون احتمال نابینایی وجود دارد.

تغییرات حدت بینایی نباید با عارضه بی‌خطر «دید مات آبی‌رنگ» یا Cianopsia ( اشیاء راآبی دیده یا اختلال بین دید سبز وآبی ایجاد می شود ) ناشی از مهار فسفودی استراز نوع ۶ در شبکیه چشم که پیش از این ذکر شد، اشتباه شود.

این داروها در بیمارانی که سابقه این وضعیت را دارند نباید تجویز ‌شوند. بیمارانی که مهارکننده‌های فسفودی استراز نوع ۵ را دریافت می‌کنند باید از خطر تغییرات حدت بینایی آگاه شوند.سیلدنافیل و واردنافیل PDE6 راهم مهار می کنند ( این آنزیم در شبکیه است ).

تادالافیل نسبت به بقیه PDE5 رااختصاصی تر مهارمی کند وواردنافیل هم نسبت به سیلدنافیل PDE5 رااختصاصی تر مهار می کند در نتیجه عوارض چشمی وقلبی تادالافیل و واردنافیل کمتر از سیلدنافیل می باشد .

– با توجه به همراهی شایع اختلال کارکرد نعوظ با بیماری شریان کرونر، این احتمال وجود دارد که درمان با مهارکننده‌ فسفودی استراز نوع ۵ ممکن است ایسکمی کرونر را تسریع کند.

درمان اختلال کارکرد نعوظ با هر روشی، ممکن است اندکی خطر انفارکتوس میوکارد را افزایش دهد و علت واضح آن افزایش مختصر در فعالیت بدنی هنگام آمیزش و افزایش فعالیت سمپاتیک و به دنبال آن افزایش فشارخون و میزان ضربان قلب است.

– پریاپیسم ( نعوظ مداوم دردناک) عارضه دیگر دارو است که اگر بیش از ۳ ساعت طول بکشد اورژانس محسوب میشود چون میتواند باعث گانگرن اندام شود.

– از آنجا که استفاده از مهارکننده‌های فسفودی استراز نوع ۵ همراه با نیترات‌ها ممکن است ایجاد افت شدید و ناگهانی فشار خون و تاکیکاردی رفلکسی کند که گاهی کشنده است، این ترکیب دارویی قویا کنتراندیکه است زیرا نیترات ها از طریق افزایش تولید cGMP عمل می کنند …

توصیه هایی به بیماران دچار بیماری شریان کرونر که مشکل نعوظی هم دارند.

برای درمان اختلال کارکرد نعوظ در بیماران دچار بیماری شریان کرونرتوصیه‌های دیگری باید انجام شود. در کسانی که سابقه سکته قلبی و مغزی دارند، فشارخون پائین تر و کمتر از ۶۰/۹۰ و بالای ۱۰/۱۷۰ دارند، کسانی که داروی گشادکننده رگ قلب از قبیل نیتروگلیسیرین و غیره استفاده می کنند و کسانی که تنگی عروق قلبی و نارسائی قلبی دارند و همچنین افراد دچار کوررنگی مصرف این داروها بسیار خطرناک و باعث مرگ و میر آنها می شود. لذا در موارد فوق مصرف داروهای ذکر شده ممنوع می باشد.در ضمن در افراد بالای ۵۰ سال بهتر است با تایید تست ورزش توسط متخصص قلب مصرف گردد.

— داروی خوراکی ضد افسردگی ترازودن میتواند نعوظ شبانه را بهبود بخشد. mehcom.com

— داروهای غیر خوراکی نظیر آلپروستادیل تزریقی (caverject) و پیشابراهی ( MUSE) به صورت موضعی بر اندام تناسلی اثر میکنند و بدون تحریک جنسی سبب ایجاد نعوظ میشوند.آلپروستادیل حاوی یک شکل طبیعی پروستاگلاندین E1 است که با افزایش گوانوزین مونوفسفات حلقوی و کاهش غلظت کلسیم داخل سلولی باعث شلی سلولهای عضلات صاف می شود. البته کرم آلپروستادیل وجود دارد و بسیار موثر و کم عارضه است. کرم نیتروگلیسرین هم در بازار در این خصوص وجود دارد.

عوارض جانبی ناشایع و برگشت پذیر نوع تزریقی آن : کبودی عضو و درد و تغییر در نتایج آزمون های عملکرد کبد/ عوارض خطرناک پریاپیسم و اسکلروز وریدهای کوچک اندام تناسلی و فیبروز اندام//کنترا اندیکاسیون های آن( موارد منع مصرف): سابقه نعوظ دائم، میلیوم مولتیپل، آنمی سلول داسی شکل و ترومبوسیتوپنی

عوارض جانبی نوع پیشابراهی: گاها احساس سوزش در سر عضو

پیشنهاد مطالعه : اختلالات جنسی به دلیل بیماری های جسمی یا روانی

داروهای تزریقی دیگر در درمان اختلال نعوظ در مردان

پاپاورین: قدیمی ترین و ارزان ترین بوده ولی پرعارضه است. در دراز مدت سبب فیبروز اجسام غاری می گردد.
پروستاگلاندین: موثرترین و کم عارضه ترین داروی تزریقی است. این دارو فوق العاده مؤثر است و عیب آن گران بودن آن است. این دارو به شکل خودکار تهیه شده است و دارای سوزن سرخود است و بیمار به راحتی می تواند آن را تزریق کند
موکسی سیلات: داروی دیگر تزریقی است و در ۶۰ درصد بیمارانی که داروهای خوراکی موثر نبوده اند سبب ایجاد نعوظ می شود.

۳- درمان با تستسترون و هورمون ها

درمان با تستوسترون به طور شایع در مردان دچار اختلال کارکرد نعوظ که دارای سطح پایین تستوسترون( سطح سرمی تام صبحگاهی زیر ۳۰۰ ng/dl باشد) هستند، توصیه می‌شود.
تجویز تزریقی آن از نوع خوراکی یا پچ پوستی موثرتر است .بیمارانی که تستوسترون دریافت می‌کنند باید پس از ۳-۱ ماه و پس از آن حداقل به طور سالانه از نظر موارد زیر مجدداً توسط پزشکشان مورد ارزیابی قرار گیرند:
عوارض جانبی شامل ژنیکوماستی، آپنه هنگام خواب، تشدید یا بروز علایم دستگاه ادراری تحتانی ناشی از بزرگی خوش‌خیم پروستات، سرطان پروستات، افزایش سطح خونی تستوسترون، افزایش میزان کلسترول ، اریتروسیتوز، افزایش میزان آنزیم‌های کبدی و کاهش باروری وچگونگی کارکرد نعوظ .
ارزیابی‌های مجدد دوره‌ای باید شامل موارد زیر باشد. شمارش کامل سلول‌های خون، اندازه‌گیری آنتی‌ژن اختصاصی پروستات PSA و نیز معاینه انگشتی رکتوم.
درمان در بیمارانی که پس از ۳ ماه پاسخ ندادند، باید قطع شود.

همچنین داروهای آنتی آندروژن مثل تاموکسیفن و کلومیفن و نبز اسپری GnRH ( بیشتر در اروپا این اسپری کاربرد دارد) نیز میتوانند با افزایش GnRH و متعاقبا افزایش LH موجب افزایش تستسترون و بهبود لیبیدو و نعوظ شوند.

۴- درمان با داروهای محرک جنسی (ریشه جین سینگ و یوهمبین) یا ترکیبات اسید آمینه مثل آرژینین

داروهای محرک جنسی که اصطلاحا Aphrodisiac نامیده میشوند اثر بخشی بالینی اثبات شده ندارند. حتی یوهمبین که آنتاگونیست آلفا است و باعث اتساع شریان عضو جنسی می شود توسط انجمن اورواوژی آمریکا برای درمان اختلال نعوظ توصیه نمی شود. اسید آمینه آرژینین می تواند با افزایش اکسید نیتریک نعوظ را بهبود ببخشد البته در بیمازان قلبی میتواند خطر بروز سکته قلبی را افزایش دهد.

۵- درمان های مکانیکی

غیر تهاجمی مثل پمپ خلا vacuum pump(منع مصرف در دیسکرازی های خونی) مصرف با موفقیت خیلی زیاد در افراد دچار میکروپنیس،کمتر از %۱ از افراد ممکن است دچار غش ( Shock Vasovageal) گردند که بدلیل استفادت نادرست از وسیله است.

تهاجمی ( جراحی) مثل پروتزقابل انعطاف و قابل تورم/ یا جراحی عروق

روشهای مکانیکی دست و پاگیر بوده و ارضای جنسی چندانی( نه در فرد و نه درشریک جنسی) ایجاد نمی کنند.

پیشنهاد مطالعه : شناخت اختلالات جنسی

منبع : drshamshiri.com ،dohaclinic.org


Post Views:
۱۹

استخدام نیروی کار برای سایت 2 قدم

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

۲۷ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد ۱۸۳۷۶ ۴۷۴۴ منطقه ۱ پسر ۵۵۸۴
مشهد ۲۳۷۵۱ ۵۹۵۵ منطقه ۱ دختر ۵۶۷۹
مشهد ۲۹۲۳۹ ۷۲۰۲ منطقه ۱ پسر ۵۵۱۵
نيشابور ۱۱۵۵۵ ۴۸۲۰ منطقه ۲ پسر ۵۳۴۵
نيشابور ۲۱۵۹۶ ۸۷۳۶ منطقه ۲ پسر ۵۵۴۵
تربت حيدريه ۲۷۳۴۹ ۱۰۹۸۹ منطقه ۲ دختر ۵۵۰۲
بجنورد ۲۹۳۸۳ ۱۱۷۹۷ منطقه ۲ دختر ۵۵۷۶
دولت آبادتربت حيدريه ۲۴۶۶۲ ۴۸۹۸ منطقه ۳ دختر ۵۸۱۴
شيروان ۲۵۴۴۶ ۵۰۷۸ منطقه ۳ دختر ۵۸۴۰

مشاهده برچسب ها

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۲۷ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز ۱۷۳۱۲ ۴۴۸۸ منطقه ۱ دختر ۵۵۳۵
تبريز ۱۷۷۶۱ ۴۶۰۱ منطقه ۱ پسر ۶۰۳۳
اروميه ۱۲۱۹۱ ۵۰۸۰ منطقه ۲ دختر ۶۱۱۲
اروميه ۱۳۰۰۴ ۵۳۹۸ منطقه ۲ دختر ۵۹۵۰
خوي ۱۳۰۴۷ ۵۴۱۶ منطقه ۲ پسر ۶۲۹۰
خوي ۱۴۰۹۴ ۵۸۵۱ منطقه ۲ دختر ۵۶۹۲
خوي ۱۵۷۲۵ ۶۴۸۹ منطقه ۲ دختر ۵۷۱۶
اروميه ۲۱۰۹۵ ۸۵۴۹ منطقه ۲ دختر ۵۹۰۰
نقده ۱۳۲۱۸ ۲۲۶۶ منطقه ۳ دختر ۶۱۰۵
تكاب ۳۱۵۶۳ ۶۵۴۲ منطقه ۳ دختر ۵۹۲۰
مياندوآب ۳۱۶۶۴ ۶۵۶۲ منطقه ۳ دختر ۵۷۹۸
مياندوآب ۳۶۱۰۳ ۷۷۱۸ منطقه ۳ پسر ۵۳۹۲

مشاهده برچسب ها

مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری ۹۸ | مشاوره تحصیلی یزد-انتخاب رشته کنکور-برنامه ریزی تحصیلی

۲۶ تیر ۱۳۹۷

…. و اما چرا میگوییم کنکور یک مسابقه است نه آزمون؟!

لطفا یک مسابقه ورزشی رو در نظر بگیرید مثلاً مسابقات فوتبال، والیبال، کشتی و یا هر مسابقه دیگری که خودتون شرکت کردید. چرا کسی که فقط قدرت داره ممکنه از حریفش شکست بخوره؟! چه عواملی باعث میشه شما در تمرینات قبل از مسابقه خیلی خوب کار کنید ولی در روز مسابقه شکست بخورید؟!

نکته اینجاست که برای موفقیت در یک مسابقه شما باید پارامترهای زیادی رو رعایت کنید. علاوه بر قدرت در مسابقه ورزشی (علم در مسابقه کنکور)، شما باید پارامترهای مهارت، دقت، تمرکز، سرعت، اعتماد به نفس، انگیزه، کنترل استرس و هیجانات عصبی و… رو در خودتون تقویت کنید…

بخاطر نداشتن همین پارامترهاست که یک معلم یا استاد دانشگاه با وجود علم زیاد، نمیتونه به همه سوالات کنکور در اون شرایط زمانی و خاص جواب صحیح بده ولی ممکنه توی خونه با زمان کافی و آرامش خاطر، بتونه همه سوالات رو درست بزنه! پس داوطلب کنکوری که در اون شرایط خاص ۱۰۰% میزنه چجوری تونسته؟!

اجازه بدید چندتا از تفاوت های مهم آزمون های معمولی با کنکور رو توضیح بدم:

۱- در آزمون های معمولی یک سری سوال تشریحی از مباحث کتاب طرح میشه و شما اگر یک جواب نصف کاره هم بدید، نصف نمره رو میارید و فقط یک درس رو امتحان میدید و معمولا زمان کافی برای پاسخگویی به سوالات وجود داره اما در کنکور بدلیل تستی بودن سوالات، شما مجبورید فقط یک گزینه رو انتخاب کنید هرچند ممکن است در دروس حفظی گزینه های دیگر هم درست باشند ولی شما باید بهترین گزینه رو انتخاب کنید. در دروس محاسباتی ممکنه تمام راه رو درست برید و فقط جواب آخر رو اشتباه کنید که دیگه نه تنها هیچ نمره ای نداره بلکه نمره منفی هم داره…

۲- پارامتر زمان مشخص پاسخگویی در کنکور باعث میشه عامل دقت، تمرکز و استرس خیلی چشمگیرتر از آزمون های معمولی بشه و لازم است شما تمرینات افزایش تمرکز و دقت و همچنین تمرینات کنترل استرس و افزایش آرامش رو انجام بدید…

۳- تفاوت بعدی خیلی مهم، سوالات طرح شده از سه سال در هر درس می باشد که به صورت پشت سرهم باید به آنها جواب بدهید و نیاز به حافظه بلند مدت قوی است. با انجام تمرینات تقویت حافظه و همچنین روش های نوین مرور و خلاصه نویسی که در جلسات مشاوره یاد میگیرید، میتونید از پس این مسئله مهم بربیایید…

۴- زیاد و حجیم بودن مطالب درسی سه سال یکی دیگه از دردسرهای کنکوری هاست که معمولاً به خوبی نمیتونند همه اونا رو بخونند و یا مرور کنند و تست بزنند. بحث مدیریت زمان و برنامه ریزی و همچنین روش های مناسب تندخوانی و خلاصه نویسی، اینجا مهم میشه…

۵- تفاوت بعدی، جدید بودن سوالات است. شما باید علاوه بر علم و دانش، خلاقیت هم داشته باشید. چرا ما هرسال شاهد این هستیم که دانش آموزان با نمرات بالا نمیتونن به خوبی تست بزنن؟ یکی از تعاریف خلاقیت، توانایی حل مسایل جدید در هر زمینه ای است و شما میتونید با انجام تمرینات افزایش خلاقیت به صورت روزانه از پس سوالات جدید و خلاقانه طراحان کنکور بربیایید…

۶- داشتن هدف و انگیزه قوی و مداوم یکی دیگر از مسایل کنکوری هاست. در آزمون های معمولی در یک بازه زمانی مثلا یک هفته یا چند روزه میتونید با هدف و انگیزه خوب، درس بخونید ولی برای کنکور که بازه زمانی بلندتری داره و حجم دروس بیشتر است، داشتن انگیزه مداوم در کنار برنامه ریزی زمان دار، کار سخت تری است. اینجاست که یک مشاور خوب میتونه با پیگیری و مشاوره انگیزشی، کاری بکنه که داوطلب کنکور، تمام مشکلات و محدودیت های خودش رو فراموش کنه و فقط برای رسیدن به هدفش تلاش کنه…

درباره ۲ قدم و نحوه مشاوره

سردرد پس از عمل جنسی

۲۵ تیر ۱۳۹۷

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

سردرد پس از عمل جنسی چرا اتفاق می افتد ؟ آیا سردرد در حین یا پس از نزدیکی طبیعی هست یا نه ؟ مشاوره جنسی به صورت تلفنی یا حضوری در مشاوره آنلاین ۲ قدم

سردرد پس از عمل جنسی - دلائل و راهکارهای درمان

سردرد پس از عمل جنسی – دلائل و راهکارهای درمان

سردرد پس از عمل جنسی

برخی افراد در هنگام عمل جنسی یا بلافاصله بعد از رابطه جنسی دچار سردرد می شوند که تا چند ساعت هم می تواند طول بکشد. هرچند که سردرد پس از عمل جنسی گاه به گاه رخ می دهد و خوش خیم هستند. کیفیت این سردردها به طور معمول ظرباندار توصیف می شود و به طور محدود به نواحی پس سری یا پیشانی است افراد دچار این اختلال جنسی، دردها را به صورت دردی مبهم گزارش می کنند.

سردرد پس از عمل جنسی Postcoital Headache که انجمن روانپزشکی آمریکا آن را در طبقه کژکاری جنسی نامعین Sexual Dysfunction NOS قرار داده است . برخی تحقیقات میزان شیوع این بیماری در مردان را سه برابر زنان دانسته اند.

به شما پیشنهاد می کنیم بیشتر درباره کژکاری جنسی نامعین Sexual Dysfunction NOS بدانید.

علایم سردردهای رابطه جنسی:

 1. درد خفیف در دو طرف سر که ممکن است هنگام س ک س به حداکثر برسد.
 2. یک درد ناگهانی و شدید حین اورگاسم که در سر و پشت چشمها احساس میگردد. این درد معمولا تیرکشنده و ضربان دار است. این درد معمولا چند دقیقه طول می کشد، اما ممکن است تا ساعتها باقی بماند.
 3. درد در ناحیه گردن و پشت سر پس از نزدیکیmehcom.com

دلایل سردردهای بعد از رابطه زناشویی :

هر فعالیت جنسی که به ارگاسم یا اوج لذت منتهی شود می تواند باعث پدید آمدن اینگونه سردردها گردد:

 1. بدنتان را شل کنید آرام باشید چون سفت کردن و منقبض کردن عضلات گردن و سر حین فعالیت جنسی.
 2. افزایش فشار خون به هنگام نزدیکی که باعث میگردد عروق خونی مغز گشاد شوند بهتر است برای کاهش فشار خون بعد از نزدیکی شنا کنید!
 3. مصرف برخی داروها ی خانواده ویاگرا مثل تاداگر سیلدنافیل و امثال آن برخی از این قرص ها به اصطلاح به افراد نمی سازد مارک آن را عوض کنید و یا دوزش را تا جد ۲۰ میلی گرم پائین اورید و اگر قرص دوز بالاست آن را نصف کنید.
 4. برقراری رابطه جنسی در وضعیتهای بدنی نامناسب که به سر و گردن فشار وارد می آید. mehcom.com
 5. خونریزی در مغز و یا سکته مغزی که یک فوریت پزشکی محسوب گردیده و فرد بایستی فورا به پزشک مراجعه کند.

دلائل ایجاد سردرد پس از عمل جنسی

علل اختلال جنسی سردرد پس از عمل جنسی ناشناخته است ولی احتمالا عوامل زیر تا حدودی در ایجاد سردرد ناشی از مقاربت موثر هستند :

پوزیشن نامناسب حین سکس و فشار بیش از حد به گردن و عضلات پس سری که باعث انقباض این عضلات و درد در این ناحیه می شود.
– افت قند خون در حین سکس در مورد کسانی که با گرسنگی یا عدم خوردن مواد غذایی از چندین ساعت قبل رابطه جنسی، اقدام به سکس میکنند.
– انجام سکس در حالت اضطراب و تنشی عصبی و احتمال افزایش بیش از حد فشار خون در حین سکس و ایجاد سردرد.
– مصرف بعضی داروها برای تقویت عملکرد جنسی مثل ویاگرا قبل سکس که از عوارض شایع آن سردرد می باشد.
– شک به عوامل مغزی عروقی مثل تشدید میگرن یا سردرد خوشه ای قبلی بیمار با سکس یا احتمال خونریزی مغزی.
– افزایش فشار خون بدلیل فعالیت بیش از حد و انجام اکثر حرکات جنسی توسط یک شریک جنسی.
– و علل متعدد دیگر.

تشخیص سردرد پس از عمل جنسی

تشخیص اختلال سردرد پس از عمل جنسی فقط باید زیر نظر پزشک متخصص صورت بگیرد چون ممکن است علت سردرد ناشی از عوامل عروقی مغزی باشد و عدم تشخیص صحیح و به موقع آن می تواند برای سلامتی مضر باشد.

می توانید مطلب آنورگاسمی یا اختلال ارگاسم در زنان – مشاوره جنسی را نیز مطالعه نمایید.

درمان سردرد پس از عمل جنسی

نکته بسیار مهم درباره درمان این اختلال سردردهای ناشی از نزدیکی زوجین فقط زیر نظر پزشک باید صورت گیرد و از درمان خودسرانه اجتناب گردد. mehcom.com

اما نکات مهم برای بهبودی سردرد پس از عمل جنسی

– بهتر کردن پوزیشن سکس و استفاده از پوزیشن هایی که با بیومکانیک بدنی طرفین متناسب است.
– مصرف غذا حدود ۲ تا ۳ ساعت قبل سکس و نیز مصرف کمی ماده شیرین بلافاصله بعد سکس.
– انجام سکس در وضعیت آرامش و در بهترین شرایط روحی روانی.
– تعدیل یا عدم مصرف داروهای مسبب احتمالی زیر نظر پزشک.
– تعویض پوزیشن ها ( گاهی مرد بالا باشد گاهی زن و انواع دیگر مثل پهلو به پهلو و غیره) باعث تقسیم انرژی بین دو طرف و عدم خستگی بدنی یا افزایش مداوم فشار خون میگردد.
– در صورت سردرد های چند ساعته مخصوصا همراه با تهوع و استفراغ یا اختلال بینایی یا سرگیجه های دورانی و عدم تعادل حتما مراجع فوری به پزشک صورت گیرد.

راههای پیشگیری اختلال سردرد پس از عمل جنسی :

در غالب اوقات نیاز به درمان پزشکی ندارد و سردردها معمولا پس از مدتی خود بخود محو میگردند. اما سردردهای مزمن و یا خیلی شدید پس از س ک س باید مورد بررسی پزشکی قرار گیرند تا احتمال خونریزی مغزی، تومور مغزی و سکته منتفی گردد.

 1. خودداری از برقراری رابطه جنسی برای یک یا دو هفته باعث محو شدن سردردها میشود.
 2. مصرف پروپرانولول و یا آسپرین و ایبوپروفن قبل و بعد از رابطه.
 3. شل کردن عضلات گردن و آرواره ها حین فعالیت جنسی.
 4. از سرعت و شدت رابطه جنسی کم کنید.
 5. بتدریج و آرام آرام به اوج لذت جنسی برسید.
 6. چنانچه خسته هستید و یا و یااضطراب دارید از برقراری رابطه جنسی خودداری کنید.
 7. سعی کنید در هنگام رابطه به طوری قرار بگیرید که سر و گردن شما در وضعیت نرمال و مطلوبی قرار بگیرد ٬ قرار گرفتن سر در موقعیت های نامطلوب میتواند باعث عوارض خطرناک و جبران ناپذیری گردد .

اگر می خواهید درباره اختلالات جنسی بدانید کلیک کنید : شناخت اختلالات جنسی

افراد مستعد برای اختلال سردرد پس از عمل جنسی

 1. اگر شما میگرن دارید باید بدانید که افراد مستعد به میگرن بیشتر دچار اینگونه سردرها میگردند.
 2. کسانی که دارای با فشار خون بالا هستند و یا چاق و فاقد تناسب اندام اند نیز بیشتر اینگونه سردرها دچار می شوند.
 3. خستگی، استرس و س ک س های متوالی احتمال بروز اینگونه سردرها را افزایش میدهد.

در موردی که ارزیابی‌های طبی به پیدایش نتایج خاص منجر نشود و بیماری خاصی به‌عنوان عامل ایجاد‌کننده سردرد مشخص نشود، می‌توان از ۲۵ تا ۵۰ میلی‌گرم کپسول ایندومتاسین یا ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم قرص ایبوبروفن یک ساعت پیش از رابطه زناشویی و به‌عنوان داروی پیشگیری استفاده کرد. در برخی منابع نیز استفاده از داروهای بتابلوکر مانند پروپرانولول ۱۰ میلی‌گرمی تا ۴۰ میلی‌گرمی یا آتنولول ۵۰ میلی‌گرمی پیش از رابطه زناشویی توصیه شده است که افراد می‌توانند پس از مشورت با پزشک خود از این داروها استفاده کنند. mehcom.com

عباراتی که شما را به این مطلب پیوند داده است :

مشاوره جنسی می خوام سردرد بعد از خودارضايي سردرد بعد از ارضا مرد درمان سردرد بعد از ارضا شدن سردرد مقاربتی سردرد هنگام انزال علت سردرد هنگام نزديكي علت سردرد حین رابطه سردرد ناشی از ارضا نشدن اختلالات جنسی مردان اختلالات جنسی زنان انحرافات جنسی مسائل جنسی آموزش جنسی طب سنتی مشاوره ازدواج سوالات کارگاه آموزشی اختلالات روانپزشکی روان درمانی/روانکاوی اعتیاد به مواد

منبع :  drshamshiri.com و medplus.ir


Post Views:
۲۴

استخدام نیروی کار برای سایت 2 قدم